Regulaminy - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Wykaz regulaminów obowiązujących w szkole

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w świetlicy szkolnej

Procedura uzyskania karty rowerowej w SP 20 w Lublinie

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe z dnia 29 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie