Za osiągnięcia sportowe - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Stypendium sportowe

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Uzasadnienie wniosku o stypendium za wyniki sportowe

Uzasadnienie wniosku o stypendium za wyniki sportowe

Załącznik nr 2 do regulaminu o stypendium za wyniki sportowe

Załącznik nr 2 do regulaminu o stypendium za wyniki sportowe