Ocenianie Kształtujące - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Ocenianie Kształtujące

Ocenianie kształtujące logo

OK

ocenianie-kształtująceOcenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

• nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,

• uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

ocenianie-kształtujące


Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zapraszamy na stronę CEO.

ocenianie-kształtujące

 

CEL:
Uczeń jest świadomym uczestnikiem lekcji.

KRYTERIA:

  1. Uczeń zna cele lekcji.
  2. Nauczyciel wraz z uczniami monitoruje realizację celów.
  3. Nauczyciel uzyskuje informacje od uczniów w jakim stopniu osiągnęli cel.

OK grafika

OK grafika

Kryteria OK grafika

ocenianie-kształtujące


24 stycznia 2019r. odbyło się ostatnie szkolenie w ramach wprowadzania Oceniania Kształtującego w naszej szkole. Pani Mirosława Rokickaopiekun szkoły z ramienia CEO przeprowadziła podsumowującą radę szkoleniową. Grono pedagogiczne dzieliło się swoimi przemyśleniami z wprowadzania elementów OK na lekcjach, wspólnie omówiliśmy nasze sukcesy i obawy. Podczas szkolenia liderzy szkolni pani Beata Gutowska Dębska oraz pani Agnieszka Jachymek otrzymały dyplomy za udział w intensywnym 1,5 rocznym kursie internetowym. Dyplomy ukończenia otrzymali również wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Liderki wraz z panią wicedyrektor Bożeną Patynowską podziękowały pani Mirosławie Rokickiej za opiekę nad szkołą i nieocenioną pomoc podczas procesu wdrażania całego kursu. Liderki przygotowały symboliczne dyplomy również dla nauczycieli, którzy poprowadzili lekcje otwarte z elementami oceniania kształtującego. Podczas procesu odbyło się aż 6 takich lekcji otwartych, w tym dwie z nich przeprowadzone zostały przez liderki OK. Raz jeszcze dziękujemy za trud pracy włożony w przygotowanie tych lekcji Państwu: Sylwii Słupnej, Renacie Jakubiak, Beacie Surtel, Markowi Gągoli. Dziękujemy również innym członkom rady pedagogicznej oraz dyrekcji za wsparcie, wzorową współpracę podczas wszystkich spotkań liderskich i inne działania na rzecz wprowadzania elementów OK w naszej szkole.
autor: A. Jachymek, B. Gutowska-Dębska

OK dyplom

OK dyplomOK dyplom

OK dyplomOK dyplomOK dyplomOK dyplom

Spotkanie nauczycieli w ramach OK