Wolontariat - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne koło wolontariatu logo

Wolontariat szkolny, to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów i rodziców, na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i otwartości na drugiego człowieka.

Szkolne Koło Wolontariatu jest miejscem, w którym nasi uczniowie, chcą pomagać innym, reagować na potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego, wspomagać różne inicjatywy charytatywne i
kulturalne.
W SKW uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i talenty, wyrażać wrażliwość i troskę o drugiego człowieka oraz otaczający ich świat.
SKW pomaga aktywnie spędzać wolny czas i pozytywnie wpływa na rozwój osobowości młodych ludzi, uczy odwagi i empatii, odpowiedzialności i systematyczności.
Skład SKW zmienia się co roku. Można do niego dołączyć w każdym momencie roku szkolnego.

Opiekunowie Koła:

  1. s. Monika Boryca
  2. Ewa Jarymek
  3. Małgorzata Kałuszyńska

Podjęte działania przez Szkolne Koło wolontariatu

  1. Pomoc w Bibliotece szkolnej i inicjatywach podejmowanych dla najmłodszych dzieci w szkole.
  2. Zbiórka zniczy.
  3. Porządkowanie zaniedbanych grobów.
  4. Mikołajki dla „zerówki”.
  5. Świąteczna kartka dla samotnych.
  6. Zbiórka karmy dla zwierząt z lubelskiego schroniska.
  7. Pomoc w Parafialnej Świetlicy św. Michała Archanioła: pomoc w odrabianiu lekcji, w zajęciach sportowych, przeprowadzenie gry terenowej i poszukiwanie skarbów.