Rada Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Rada Rodziców w SP 20

Zwycięstwo w konkursie RR - Bartek Olszak 6a

Prezydium Rady Rodziców

  1. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Agnieszka Janiuk
  2. Z-ca przewodniczącej – p. Patrycja Pakuła
  3. Skarbnik – p. Katarzyna Kozieł

Komisja rewizyjna

  1. p. Beata Nowicka
  2. p. Mariola Pawlak