Świetlica socjoterapeutyczna - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Świetlica socjoterapeutyczna

Świetlica socjoterapeutyczna w SP20

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej Nr 20
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7 – 10 lat
od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00
(w ferie i wakacje od 9.00 do 13.00)

Stowarzyszenie „DZIESIĄTA” prowadząc Świetlicę Socjoterapeutyczną integruje środowisko lokalne włączając się w szereg inicjatyw na rzecz dziecka i rodziny, jest elementem w strukturze działania wspierania społecznego prowadzonego przez miasto Lublin, działa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w mieście.

Realizację zleconego zadania publicznego dofinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2023-2024.

O NAS

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7- 10 lat.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy poprzedzone jest rozmową kierownika z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w celu poznania aktualnej sytuacji rodzinnej, środowiskowej oraz szkolnej dziecka.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy oraz podczas powrotu ze Świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej nr 20

al. Józefa Piłsudskiego 26 w Lublinie

Edyta Król – kierownik/pedagog/socjoterapeuta

tel. 508 790 926

E-mail: dkkstowarzyszenie10@onet.eu

  1. Zajęcia indywidualne z logopedą.
  2. Zajęcia indywidualne i grupowe z pedagogiem i psychologiem.
  3. Biblioterapie i Arteterapie.
  4. Pomagamy w nauce.
  5. Organizujemy zajęcia: teatralne, sportowe, plastyczne, profilaktyczne, socjoterapeutyczna, tematyczne, integracyjne.
  6. Zapewniamy posiłek w formie II dania Catering.
  7. Bierzemy udział w wyjściach, uroczystościach.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!!!