Szkolny Klub Sportowy - SKS - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Szkolny Klub Sportowy

W naszej szkole prowadzone są 3 grupy zajęciowe. Zajęcia prowadzone w ramach programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach programu SKS:

  1. Michał Kociuba
  2. Katarzyna Pliszka
  3. Bartłomiej Żuraw

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach "Programu SKS" są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.