Świetlica - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

Dokumenty obowiązujące w świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w świetlicy szkolnej