Kadra Pedagogiczna - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Kadra Pedagogiczna

Nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 20

 

Wychowawcy klas 1 - 3
KLASA WYCHOWAWCA
1A Jolanta Szydłowska
1B Wanda Filozof
2A Marianna Jaworska
3A Beata Gutowska-Dębska
3B Marta Frączek
Wychowawcy klas 4 - 8
KLASA WYCHOWAWCA
4A Elżbieta Krawczyk
4B Antonina Boguszewska
5A Emilia Więcierzewska-Kostecka
5B Klaudia Wichlaj
6A Agnieszka Borzemska-Gospodarek
6B Renata Jakubiak
7A Tomasz Gregorowicz
7B Katarzyna Markowska
8A Michał Kociuba
8B Kamila Czacharowska

 

Wychowawcy oddziału przedszkolnego

 • Katarzyna Gosik
 • Katarzyna Maziarczyk

Wychowawcy świetlicy szkolnej

 • Krystyna Czyżewska
 • Izabela Krawczyk
 • Jagoda Odrzywolska-Kotuła
 • Barbara Oskroba
 • Katarzyna Pliszka
 • Barbara Sagan-Tadewicz

Edukacja wczesnoszkolna 

 • Wanda Filozof
 • Marta Frączek
 • Beata Gutowska-Dębska
 • Marianna Jaworska
 • Jolanta Szydłowska

Język polski

 • Antonina Boguszewska
 • Kinga Ostrowska 
 • Klaudia Wichlaj
 • Emilia Więcierzewska-Kostecka

 Język angielski

 • Magdalena Baran
 • Małgorzata Kałuszyńska
 • Agnieszka Ziółek

Język hiszpański

 • Kamila Czacharowska

Historia

 • Agnieszka Borzemska-Gospodarek

WOS

 • Emilia Więcierzewska-Kostecka

Matematyka

 • Beata Frączek
 • Elżbieta Krawczyk
 • Katarzyna Szafranek

Fizyka

 • Tomasz Gregorowicz

Chemia

 • Katarzyna Markowska

Biologia

 • Katarzyna Markowska

Geografia

 • Beata Surtel

Przyroda

 • Beata Surtel

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Izabela Krawczyk

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Katarzyna Pliszka

Informatyka

 • Renata Jakubiak

Technika

 • Renata Jakubiak

Plastyka

 • Agata Dąbczak

Muzyka

 • Ireneusz Krupa

Wychowanie fizyczne

 • Rafał Boryc
 • Michał Kociuba
 • Katarzyna Pliszka
 • Żuraw Bartłomiej

Religia

 • s. Monika Boryca
 • Ewa Jarymek

Biblioteka

 • Agnieszka Gieroba

Doradztwo zawodowe

 • Beata Surtel

Pedagog szkolny

 • Agata Dąbczak
 • Karolina Taciak

Nauczyciele wspomagający

 • Małgorzata Knopik
 • Izabela Kułak
 • Karolina Pająk

Pedagog specjalny

 • Agata Dąbczak

Psycholog

 • Karolina Taciak

Logopeda

 • Małgorzata Knopik
 • Marta Frączek