Informacje Rady Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Informacje Rady Rodziców

Zapraszamy Rady Klasowe oraz Rodziców i jednocześnie zachęcamy do brania czynnego udziału w działalność naszej szkoły. Prosimy kierować do nas wszelkie uwagi oraz pomysły i inicjatywy, w które Rada mogłaby się zaangażować.

Mail do Rady Rodziców: rr20lublin@gmail.com

W przypadku wszelkich pytań, próśb, podań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty.

Prezydium Rady Rodziców, przy Szkole Podstawowej nr 20 informuje, iż wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców można dokonać u skarbników Rad Klasowych lub bezpośrednio na konto RR:

Numer konta Rady Rodziców 74 1870 1045 2078 1071 3344 0001

koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa

Wykonując przelew prosimy pamiętać o odpowiednim jego zatytułowaniu.
Na przykład:
Świetlica. Joanna Kowalska. 3a
Rada Rodziców. Mikołaj Leń. 6c

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:
50,00 zł – na każde dziecko w szkole.

Składka dla rodziców, których dzieci korzystają z pobytu w świetlicy szkolnej wynosi w roku szkolnym 2023/2024:
40,00 zł – na każde dziecko.

Regulamin korzystania z szafek szkolnych dla ucznia