Rzecznik Praw Ucznia - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2023/2024 pełni pan Bartłomiej Żuraw.

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Ucznia?

  • Głównym jego zadaniem jest przestrzeganie i egzekwowanie praw ucznia.
  • Celem działań jest także zwiększanie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat aspektów prawnych (np. kiedy należy jakąś sprawę zgłosić do dyrekcji szkoły, a kiedy sprawa wymaga interwencji jeszcze wyżej - kuratorium, Rzecznik Praw Dziecka; jakie narzędzia prawne mają osoby do wykorzystania w sytuacji problemów z egzekwowaniem praw w ich szkole?). W tym celu może współpracować z władzami szkoły, władzami samorządowymi oraz instytucjami zajmującymi się kwestią praw uczniów.
  • Może proponować uchwalenie nowych przepisów dotyczących uczniów albo zmianę dotychczas istniejących.
  • To także organ rozstrzygający konflikty pomiędzy uczniami lub między uczniami a osobami pracującymi w szkole.