Rekrutacja do klas pierwszych - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Rekrutacja do klas pierwszych

Zapisy do klasy 1

Szczegółowe zasady naboru do szkół podstawowych

Terminy naboru do szkół podstawowych

Zgłoś kandydaturę

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny

Zgłoszenia do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/25 z określonym obwodem odbywają się w terminie 26.02.2024r. - 11.03.2024r.

Publikacja list kandydatów 18.03.2024r.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 157 ustawy Prawo Oświatowe, postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, a dyrektor rozpatruje odwołana od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcia dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. Powyższe zapisy wyraźnie wskazują, że prowadzenie rekrutacji należy do kompetencji Szkoły.

  • Dokładny harmonogram rekrutacji do klas I SP na rok szkolny 2024/2025 określa:

Zarządzenie nr 73/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

Treść zarządzenia znajdą Państwo pod adresem:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2024/138,28495,2,1,1,ver.html

  • Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych określa:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.

Link do uchwały:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Link do obwieszczenia PML:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 stycznia 2024 r.