Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Stołówka szkolna

stołówka szkolna

Uprzejmie prosimy o nierobienie nadpłat na kontach żywnościowych dzieci. W sprawie szczegółów płatności proszę o kontakt z Panią intendent – tel. 81 532 14 12 wew. 12

Ogłoszenia dotyczące płatności za posiłki w SP 20

Należy zadeklarować chęć korzystania dziecka z posiłków na rok szkolny 2023/2024 poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka na posiłki.

Jest to warunkiem korzystania z posiłków.

Koszt jednego dnia wyżywienia dla dzieci z oddziału przedszkolnego wynosi 11,00 zł:

  • śniadanie – 3,50 zł
  • obiad – 5,00 zł
  • podwieczorek – 2,50 zł

MAJ 2024 ma 19 dni żywieniowych: 19 dni x 11,00 zł = 209,00 zł

Dowód wpłaty należy przesłać na e-mail: obiady@sp20.lublin.eu lub skontaktować się z intendentem do 10.06.2024r. (jest to warunkiem korzystania z posiłków)

W BANKU PEKAO S.A. PRZY UL. 1-GO MAJA NIE JEST POBIERANA PROWIZJA PRZY OPŁACIE.

PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE.

Jeżeli dziecko nie korzysta z któregoś z posiłków, kwotę do zapłaty należy pomniejszyć o koszt za ten posiłek w danym miesiącu.

Należy zadeklarować chęć korzystania ucznia z obiadów na rok szkolny 2023/2024 poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia ucznia na posiłki w szkole.

Jest to warunkiem korzystania z obiadów.

Koszt jednego dnia wyżywienia dla dzieci klas I – VIII wynosi: obiad – 5,00 zł

CZERWIEC 2024 ma 14 dni żywieniowych: 14 dni x 5,00 zł = 70,00 zł

Dowód wpłaty należy przesłać na e-mail: obiady@sp20.lublin.eu lub skontaktować się z intendentem do 25.05.2024r. (jest to warunkiem korzystania z obiadów)

W BANKU PEKAO S.A. PRZY UL. 1-GO MAJA NIE JEST POBIERANA PROWIZJA PRZY OPŁACIE.

PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE.

Jeżeli dziecko nie korzysta z któregoś z posiłków, kwotę do zapłaty należy pomniejszyć o koszt za ten posiłek w danym miesiącu.