Godziny dostępności nauczycieli - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Harmonogram dyżurów nauczycieli w ramach godziny dostępności w roku szkolnym 2023/2024

Godziny dostępności nauczycieli (wcześniej należy zgłosić chęć spotkania do nauczyciela w dzienniku elektronicznym)
Nazwisko i imię nauczyciela Dzień tygodnia Godzina Sala Przedmiot nauczany Uwagi
Magdalena Baran  piątek 12.15-13.15 pokój nauczycielski język angielski  
Antonina Boguszewska  poniedziałek 14.20-15.20 pokój nauczycielski język polski  
Monika Boryca czwartek 16.30-17.30 sala 23 religia  
Agnieszka Borzemska-Gospodarek  poniedziałek 14.20-15.20 sala 24 historia  
Kamila Czacharowska  poniedziałek 14.30-15.30 sala 43 język hiszpański  
Agata Dąbczak wtorek 13.15-14.15 gabinet pedagoga plastyka, pedagog, p. specjalny  
Wanda Filozof  piątek 11.25-12.10 pokój nauczycielski edukacja wczesnoszkolna  
Beata Frączek  wtorek 14.30-15.30 gabinet wicedyrektora matematyka  
Marta Frączek  piątek 7.45-8.45 sala 38 edukacja wczesnoszkolna  
Agnieszka Gieroba  poniedziałek 14.30-15.30 biblioteka bibliotekarz  
Katarzyna Gosik  czwartek 16.30-17.30 sala 10 oddział przedszkolny  
Tomasz Gregorowicz  środa 9.35-10.35 pokój nauczycielski fizyka  
Beata Gutowska-Dębska  poniedziałek 10.20-11.20 pokój nauczycielski edukacja wczesnoszkolna  
Renata Jakubiak  czwartek 14.25-15.25 sala 22 technika, informatyka  
Ewa Jarymek  czwartek 13.15-14.00 pokój nauczycielski religia  
Marianna Jaworska  wtorek 15.15-16.15 sala 36 edukacja wczesnoszkolna  
Małgorzata Kałuszyńska  piątek 14.00-15.00 sala 43 język angielski  
Michał Kociuba  poniedziałek 15.10-16.10 pokój nauczycielski wych. fiz. wychowanie fizyczne  
Elżbieta Krawczyk  piątek 14.30-15.30 sala 29 matematyka  
Izabela Krawczyk  środa 15.30-16.30 sala 15 EDB, świetlica  
Ireneusz Krupa  czwartek 10.20-11.20 pokój nauczycielski muzyka  
Izabela Kułak czwartek 11.20-12.20 pokój nauczycielski nauczyciel wspomagający  
Katarzyna Markowska  czwartek 15.10-16.10 sala 46 biologia, chemia  
Katarzyna Maziarczyk  p0niedziałek 16.30-17.30 sala 10 oddział przedszkolny  
Jagoda Odrzywolska-Kotuła  poniedziałek 8.45-9.30 świetlica świetlica  
Barbara Oskroba  poniedziałek 9.00-10.00 świetlica świetlica  
Karolina Pająk  czwartek 15.10-16.10 pokój nauczycielski nauczyciel wspomagający  
Katarzyna Pliszka  poniedziałek 13.25-14.25 pokój nauczycielski wych. fiz. wychowanie fizyczne, świetlica  
Barbara Sagan-Tadewicz  piątek 15.30-16.30 sala 15 świetlica  
Beata Surtel  czwartek 11.30-12.30 sala 41 przyroda, geografia  
Katarzyna Szafranek  piątek 8.35-9.35 sala 29 matematyka  
Jolanta Szydłowska  poniedziałek 13.35-14.35 pokój nauczycielski edukacja wczesnoszkolna  
Karolina Taciak  piątek 8.20-9.20 pokój pedagoga pedagog, psycholog  
Klaudia Wichlaj  czwartek 11.30-12.30 pokój nauczycielski język polski  
Emilia Kostecka-Więcierzewska  czwartek 11.25-12.10 pokój nauczycielski język polski  
Bartłomiej Żuraw  wtorek 12.10-13.10 pokój nauczycielski wych. fiz. wychowanie fizyczne