Aktywna Tablica - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Aktywna Tablica 2020-2024

Plakat Aktywna Tablica 2020-2024

Aktywna Tablica

Logo Aktywna Tablica SP20

"Aktywna Tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Program zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb, umożliwi wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

Szczegółowe cele programu:

  • wzbogacenie bazy pomocy multimedialnych, które będą wykorzystywane w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
  • w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów;
  • w tym umiejętności pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

Więcej informacji na stronie: Aktywna Tablica

Logo Aktywna Tablica SP20

W naszej szkole realizowany jest Program Aktywna Tablica, dzięki któremu posiadamy monitor interaktywny, który wykorzystywany jest w trakcie prowadzenia zajęć tanecznych. Dokładamy wszelkich starań, by zajęcia wspierały rozwój, budowały poczucie własnej wartości. Podczas zajęć tanecznych, w atmosferze zabawy i radości, rozwija się muzykalność dziecka, wykształca ogólna koordynacja ruchowa, a także rozwija się wyobraźnia i inwencja twórcza. Zajęcia pomagają przełamać bariery nieśmiałości, zintegrować się z grupą oraz nabrać pewności siebie. 

Zajęcia taneczne dzieci

autor: B.Oskroba

FOTOGALERIA zajęcia taneczne w świetlicy szkolnej

Logo Aktywna Tablica SP20

Dzięki multimedialnemu programowi eduSensus zajęcia rewalidacyjne pomagają nabywać nowe umiejętności. Program wprowadza ucznia do fascynującego świata słów, liczb i emocji. Na zajęciach wykorzystano TIK i sprzęt zakupiony w ramach programu Aktywna Tablica.

autor: B.Oskroba

FOTOGALERIA zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

 

Logo Aktywna Tablica SP20

Uczniowie klasy II b w trakcie zajęć matematycznych wykorzystali ćwiczenia interaktywne, dotyczące tabliczki mnożenia w zakresie 30. Utrwalanie tabliczki mnożenia było przyjemne i ciekawe. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem TIK i programu Aktywna tablica.

FOTOGALERIA zajęcia matematyczne

autor: M.Fraczek

Zajęcia matematyczne

Logo Aktywna Tablica SP20

Na zajęciach logopedycznych też jest ciekawie!
Uczniowie ćwiczyli słuch fonematyczny dzięki programowi Logo PRO GOLD. Ciekawe ćwiczenia słuchowe, wykorzystujące mikrofon urozmaiciły zajęcia.
Na zajęciach wykorzystano TIK i sprzęt zakupiony w ramach programu Aktywna Tablica.

autor: M.Fraczek

Zajęcia dzieci