Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Program ma celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach Priorytetu 3, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie otrzymane środki finansowe przeznaczy na zakup nowości wydawniczych dla grupy wiekowej klas IV-VIII, związanych z historią Polski oraz zbiory książek dla dzieci z klas I-III, zakup elementów wyposażenia do biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Wszystkie informacje na temat Priorytetu można uzyskać w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników MEiN.
 

Plakat Narodowy program rozwoju czytelnictwa na lata 2021-2025

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Program ma celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach Priorytetu 3 otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Wszystkie informacje na temat Priorytetu można uzyskać w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników MEiN.