WYCHOWAWCY

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

Pobieramy ćwiczenia z biblioteki

Przygotowujemy wydruki list danej klasy, wieszamy listy na drzwiach sal w których przywitamy się z wychowankami

Przygotowujemy wydruki planów lekcji z nazwiskami nauczycieli

1 września

dokonujemy weryfikacji list – przekazujemy p. wicedyrektor informacje o uczniach którzy się nie stawili

weryfikujemy kto nie dokonał rozliczenia podręczników

Dziennik UONET+ założyć dziennik, zdefiniować grupy (WDŻ!), wpisać plan, uzupełniać na bieżąco zmiany adresów

PIERWSZE SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ

Przypomnieć zasady obowiązujące w szkole: obowiązuje zmiana obuwia, przerwy spędzamy przy sali w której mamy lekcję, nie schodzimy na parter podczas przerw, obiad jemy w wyznaczonych godzinach, na obiad schodzimy spod biblioteki z nauczycielem pełniącym dyżur, obowiązuje zakaz używania telefonów, w szkole obowiązuje schludny strój szkolny, na akademiach strój galowy, punktualnie przychodzimy na lekcje (15 minutowe spóźnienie=nieobecność), nie przestawiamy nowego wyposażenia, za zniszczenia ponoszą odpowiedzialność uczniowie

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN OD ROKU SZKOLNEGO 2023/24

PIERWSZE ZEBRANIE

WYBORY DO RADY RODZICÓW_doc

Dziennik Wychowawczy

Zebrać podpisy w dzienniku wychowawczym,

  1. REZYGNACJA WDŻ 23/24
  2. REZYGNACJA RELIGIA 23/24

Wybór Rady Rodziców

Zeszyt protokołów, wybór protokolanta

KLASYFIKACJA

WZÓR DO KLASYFIKACJI.docx

Arkusz klasyfikacji danego oddziału – klasyfikacja semestralna i roczna.docx

INNE

KARTA WYJŚĆ

Karta-Indywidualnych-Potrzeb-Ucznia_2021_2022