O NAS

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej Nr 20

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7 – 10 lat

od poniedziałku do piątku w godzinach

od 15.00 do 19.00

(w ferie i wakacje od 9.00 do 13.00)

  • Pomagamy w nauce
  • Organizujemy zajęcia: teatralne, sportowe, plastyczne, profilaktyczne, socjoterapeutyczna, tematyczne, integracyjne
  • Zapewniamy posiłek w formie II dania Catering
  • Bierzemy udział w wyjściach, uroczystościach,

Organizujemy

  • zajęcia indywidualne z logopedą
  • zajęcia indywidualne i grupowe z pedagogiem i psychologiem
  • Biblioterapie i Arteterapie

Udział w zajęciach jest bezpłatny !!!

Świetlica jest otwarta we wszystkie dni robocze z wyłączeniem jednego miesiąca w okresie wakacji letnich.

W dni nauki szkolnej jest czynna w godzinach 15.00 – 19.00,

 natomiast w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach 9.00 – 13.00.

Kontakt

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej nr 20

Al. Józefa Piłsudskiego 26 w Lublinie

Edyta Król – kierownik/pedagog/socjoterapeuta

tel. 508 790 926

dkkstowarzyszenie10@onet.eu

Stowarzyszenie „DZIESIĄTA” prowadząc Świetlicę Socjoterapeutyczną integruje środowisko lokalne włączając się w szereg inicjatyw na rzecz dziecka i rodziny, jest elementem w strukturze działania wspierania społecznego prowadzonego przez miasto Lublin, działa na rzecz  rozwiązywania problemów społecznych w mieście.

Realizację zleconego zadania publicznego dofinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO?

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7- 10 lat

Przyjęcie dziecka do Świetlicy poprzedzone jest rozmową kierownika z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w celu poznania aktualnej sytuacji rodzinnej, środowiskowej oraz szkolnej dziecka.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy oraz podczas powrotu ze Świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

Kierownik: Edyta Król, tel. 508 790 926

 

Szczegółowy plan pracy świetlicy socjoterapeutycznej