SPOTKANIA Z RODZICAMI

5 WRZEŚNIA

24 PAŹDZIERNIKA – konsultacje od 16.00 do 19.00

16 STYCZNIA

13 MARCA – konsultacje od 16.00 do 19.00

15 MAJA