REKRUTACJA oddział przedszkolny 21/22

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lublin odbywa się poprzez rekrutację elektroniczną. Dokładne zasady, kryteria i harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustalone są przez Uchwały Rady Miasta Lublin i Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.

Zarządzenie nr 7/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 1 marca 2021r. i potrwa do 12 marca 2021r.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji ………..

Film instruktażowy dotyczący sposobu składania wniosku:

Link do strony miasta, na której rodzice znajdą informacje o tegorocznej rekrutacji:

https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-od-1-marca,197,464,1.html

Link do elektronicznej rekrutacji:

REKRUTACJA – oddział przedszkolny