Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin odbywa się poprzez rekrutację elektroniczną. Dokładne zasady, kryteria i harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustalone są przez Uchwały Rady Miasta Lublin i Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.

I. Terminy zapisów do klas pierwszych

II. Dodatkowe informacje dotyczące terminów zgłoszeń i rekrutacji do klas pierwszych

III. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych

IV. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublina – Kryteria wraz z liczbą punktów

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Link do elektronicznej rekrutacji:

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 – klasy pierwsze