REKRUTACJA do klas pierwszych

Szczegółowe zasady naboru

Terminy naboru

ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Aktualne informacje o obwodach: Obwody szkół i placówek

Zapisy do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 20 prowadzone są dwuetapowo:

  1. Zgłoszenie do szkoły dla kandydatów mieszkających w naszym obwodzie odbywa się na wniosek (elektroniczny wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica/prawnego opiekuna w terminie od 27 lutego do 13 marca 2023 r.
  2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych – rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna (elektroniczny wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 21 marca do 28 marca 2023 r.

Terminy

Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Kryteria

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej