PEDAGOG

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO w roku szkolnym 2022/2023

 PONIEDZ.WTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
Bożena Patynowska-9.00 -12.00
pedagog szkolny
9.00 -13.00
pedagog szkolny
--
Edyta Król9.00 -13.00
pedagog szkolny
12.00-15.00
pedagog specjalny
-8.40-9.40
pedagog szkolny
10.30-14.30
pedagog specjalny
9.30-12.30
pedagog specjalny

#

Opracowała Edyta Król 02.04. 2020 Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.

Opracowała Edyta Król 18.03.2020 Przykładowe działania w zakresie planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Referat 17.03.2020 r. Uczeń z ADHD cz. 1 autor Bożena Patynowska

Referat 18.03.2020r. Uczeń z ADHD cz. 2 autor Bożena Patynowska

Referat 30.03.2020r. Uczeń z ADHD cz.3  autor Bożena Patynowska


Instytucje wspierające rodziny w Lublinie:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

MOPR

MOPR Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin w Lublinie

Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Nadpobudliwych Psychoruchowo.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

 

Inne formy pomocy:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 

Lublin rodzicom- portale rodziców z Lublina:

TUDZIECI.PL

Mama w Lublinie

aktywnirodzice

 

Do poczytania:

Jak powiedzieć dziecku „NIE”?

Co zamiast krzyku – Jak mówić do dziecka, aby nas słuchało?

Czym są granice i jak z sukcesem wyznaczać je dziecku?

Dobry rodzic-Dobry start

Dziecko w sieci