kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20
im.  Jarosława Dąbrowskiego
al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin

tel.  81 532-14-35    fax  81 534-99-71
e-mail: poczta@sp20.lublin.eu,  ePUAP: /sp20lublin/SkrytkaESP

REGON 000217768