KARTA ROWEROWA

Procedura uzyskania karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie  – kliknij, aby przeczytać, opracowanie nauczyciel zajęć technicznych – p. Renata Jakubiak

Linki do stron, które ułatwią przygotowanie do otrzymania karty rowerowej.

Zestaw testów przygotowujących do egzaminu na Kartę Rowerową – kliknij, aby zobaczyć testy i wiadomości

Zestaw zagadnień teoretycznych i testów  – kliknij, aby powtórzyć wiadomości i doskonalić wiedzę

NOWE TESTY 2022

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – wiadomości na kartę rowerową

KARTA ROWEROWA 1

KARTA ROWEROWA 2

KARTA ROWEROWA 3

KARTA ROWEROWA 4

KARTA ROWEROWA 5