INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA

STRONA KANDYDATA

BADANIA

2. Wydawanie skierowań na badania przydatności do zawodu w WOMP dla kandydatów do szkół technicznych i branżowych

Szkoła podstawowa, której organem prowadzącym jest Gmina Lubin wydaje skierowanie na badania przydatności do zawodu uczniom klas VIII (ze swojej szkoły), którzy w wyborze preferencji mają wskazane technikum lub szkołę branżową I stopnia.

Uczeń otrzymuje jedno skierowanie, Szkoła wpisuje na skierowaniu wszystkie zawody, które uczeń wymienił w swoich preferencjach. Skierowania takie będą honorowane w WOMP – informacja potwierdzona w WOMP.

Skierowania na badania dla kandydatów spoza Lublina lub ze szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego wydaje szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru również wypisując na skierowaniu wszystkie zawody, które wybrał kandydat.

3. Badania uczniów w roku 2021.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie informuje, że badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r. Dz.U. z 2019, poz. 1651), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

będą wykonywane bezpłatnie w:
–            WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nałęczowska 27 w Lublinie
od godziny 10:00.
–            WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nowy Świat 38 budynek B w Lublinie
od godziny 9:00 – 13:00
–         Oddziałach WOMP CP-L w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, tel. 82 564-20-20,

Szczegółowe informacje dotyczące badań dostępne są  na stronie
http://www.womp.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=25
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie

#

INFORMACJE O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
w roku szkolnym 2021/2022

Katalog Edukacja 2020/2021

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

TARGI EDUKACYJNE w Lublinie

#

Platforma „Stawiamy na zawodowców”, zawierająca m.in. bliższe informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich zawodach w LUBLINIE: https://zawodowcy.lublin.eu/

#

Na stronie internetowej miasta Lublin została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022.
Poniżej stosowny link:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,542,1082,1.html

#