INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Rok szkolny 2020/2021

Ważne wiadomości dotyczące REKRUTACJI

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
w związku z rekrutacją uczniów do klas I szkół ponadpodstawowych, przedstawiamy informacje dotyczące:

1. liczby szkół i oddziałów, które mogą wybrać uczniowie
2. wydawania skierowań na badania przydatności do zawodu w WOMP dla kandydatów do szkół technicznych i branżowych
3. listy podmiotów wykonujących badania Medycyny Pracy

Ad.1 Liczba szkół i oddziałów, które mogą wybrać uczniowie

Przypominamy zainteresowanym uczniom i rodzicom, iż uczeń może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole. Kolejność wymienionych oddziałów powinna odpowiadać preferencjom ucznia – szeregujemy według preferencji oddziałów nie szkół, chyba, że kandydat chce się zakwalifikować do danej szkoły niezależnie od oddziału w tej szkole.
np.
oddział mat-fiz w Szkole nr 1
oddział mat-fiz w Szkole nr 2
oddział mat-fiz w Szkole nr 3
oddział mat-ang w Szkole nr 1
oddział mat-geo w Szkole nr 3
oddział mat-inf w Szkole nr 2
itd.
Informacje znajdują się na stronach
strony miasta:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-do-klas-i-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20212022,548,1082,1.html

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-ponadgimnazjalnych/

strona kandydata rekrutacji:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

2. Wydawanie skierowań na badania przydatności do zawodu w WOMP dla kandydatów do szkół technicznych i branżowych

Szkoła podstawowa, której organem prowadzącym jest Gmina Lubin wydaje skierowanie na badania przydatności do zawodu uczniom klas VIII (ze swojej szkoły), którzy w wyborze preferencji mają wskazane technikum lub szkołę branżową I stopnia.

Uczeń otrzymuje jedno skierowanie, Szkoła wpisuje na skierowaniu wszystkie zawody, które uczeń wymienił w swoich preferencjach. Skierowania takie będą honorowane w WOMP – informacja potwierdzona w WOMP.

Skierowania na badania dla kandydatów spoza Lublina lub ze szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego wydaje szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru również wypisując na skierowaniu wszystkie zawody, które wybrał kandydat.

3. Badania uczniów w roku 2021.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie informuje, że badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r. Dz.U. z 2019, poz. 1651), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

będą wykonywane bezpłatnie w:
–            WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nałęczowska 27 w Lublinie
od godziny 10:00.
–            WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nowy Świat 38 budynek B w Lublinie
od godziny 9:00 – 13:00
–         Oddziałach WOMP CP-L w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, tel. 82 564-20-20,

Szczegółowe informacje dotyczące badań dostępne są  na stronie
http://www.womp.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=25

#

REKRUTACJA do szkół PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2021/2022 – strona rekrutacji

NAGRANIE – Akcja Rekrutacja – Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego

#

EGZAMIN 2021

#

OGŁOSZENIE Ministerstwa Edukacji i Nauki DLA KLAS ÓSMYCH
Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie

#

INFORMACJE O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
w roku szkolnym 2021/2022

Katalog Edukacja 2020/2021

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

TARGI EDUKACYJNE w Lublinie

#

Platforma „Stawiamy na zawodowców”, zawierająca m.in. bliższe informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich zawodach w LUBLINIE: https://zawodowcy.lublin.eu/

#

Na stronie internetowej miasta Lublin została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022.
Poniżej stosowny link:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,542,1082,1.html

#

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego

Serdecznie zapraszamy na Stacjonarne Dni Otwarte ALMS i ALO, które odbędą się08.06.2021 r. w godz. 12:00-18:00!

Podczas tego wydarzenia kandydaci będą mogli:

 • zwiedzić szkołę (zobaczyć sale lekcyjne, laboratoria, siłownie, Centrum Diagnostyki Sportowej oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej);
 • porozmawiać z trenerami, wykładowcami i specjalistami prowadzącymi zajęcia kierunkowe;
 • dowiedzieć się więcej o naszych liceach, profilach klas i procesie rekrutacji;
 • skorzystać z pomocy przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych oraz wyborze profilu.

Sekretariat
Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

ul. Projektowa 4 20-209 Lublin
tel. 81 749 32 35

#

II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

#

Wirtualny dzień otwarty w VI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Lublinie

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986

#

Spotkanie online z przedstawicielami Departamentu Cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego. Spotkanie ma na celu zapoznanie uczniów z zagadnieniami cyberbezpieczeństwa i możliwościami rozwoju w tym kierunku.
Zaproszenie w załączniku.

W ramach programu MON „CYBER.MIL z klasą” I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku otwiera od nowego roku szkolnego klasę „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”, jedyną w województwie, spośród 16 w kraju. Nadzór merytoryczny na klasą sprawować będzie Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników Katedry Cyberbezpieczeństwa wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986

http://cyber.mil/

#

Oferta edukacyjna: Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie.
Przesyłamy w załączniku list Pana Aleksandra Błaszczaka – Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie w sprawie oferty edukacyjnej szkół wchodzących w skład naszego zespołu.


Poniżej zamieszczamy odsyłacze do wspomnianych w liście materiałów promocyjnych zespołu szkół:

1. https://zsb.lublin.eu

2. https://www.facebook.com/budowlanka.lublin

3. https://zawodowcy.lublin.eu/facility/zespol-szkol-budowlanych-im-euge

#

Szanowni Państwo,
W imieniu społeczności Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie serdecznie zapraszam uczniów klas ósmych na Tydzień Otwartych Drzwi w naszej szkole. W dniach 17-21 maja 2021, codziennie w godzinach 15.00 -17.00, w siedzibie szkoły przy Elsnera 5 jesteśmy do dyspozycji młodych ludzi stojących przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej.

W programie:

•       Obserwacja zajęć praktycznych, m.in.: Gotowanie live, Carving, Z życia młodego hotelarza, Planowanie wyjazdów turystycznych, Profesjonalne nakrycie stołów na różne okazje

•       Informacje na temat Akademii prawa, dyplomacji i własnego rozwoju

•       Pokazowe treningi sportowe

•       Prezentacja oferty edukacyjnej XXIV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Gastronomiczno – Hotelarskiego i Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia

•       Konsultacje doradcy zawodowego, przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

•       Wystawy i pokazy tematyczne

•       Miniquizy tematyczne, wystawa Memy biblioteczne w bibliotece szkolnej

•       Spacer po szkole

•       Spotkanie z Samorządem Uczniowskim.

Spotkania w szkole organizowane będą w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na terenie szkoły obowiązują zasady zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego i dezynfekcji rąk.

Dla Kandydatów zdecydowanych na naukę w naszej szkole będzie możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Bardzo proszę o przekazanie zaproszenia uczniom, rodzicom, wychowawcom, doradcom zawodowym. Zapraszamy również na naszą stronę internetową szkoły, gdzie zamieszczona jest nasza oferta edukacyjna oraz informacje dotyczące rekrutacji, link: https://zs5.lublin.eu/rekrutacja,3145.html

Dyrektor Szkoły Marian Klimczak
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie ul. Elsbnera 5
20-854 Lublin
tel. 81 7404019 wew. 102

#

Drugi Wirtualny DZIEŃ OTWARTY w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie ul.Lwowska 11

W dniu 18 maja 2021r. zapraszamy na drugi Wirtualny Dzień Otwarty w ZSOW.

W godz. 12.00 – 14.00  można będzie się połączyć bezpośrednio na platformie Teams z nauczycielami i dowiedzieć się więcej o szkole.

Link do strony: http://zsow.lublin.pl/dzien-otwarty-2021/

#

Informujemy, że w dniu 17 marca 2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego odbył się zdalny Dzień Otwartych Drzwi Szkoły. Wydarzenie zostało nagrane, a poniżej prezentujemy linki do filmów.

Spotkanie ogólne: https://www.youtube.com/watch?v=m3UxSbj-ono

Klasa politechniczna: https://www.youtube.com/watch?v=zpIh-lYa8UA

Klasa medyczno-ratownicza: https://www.youtube.com/watch?v=pp8llci_rwk

Klasa psychologiczna: https://www.youtube.com/watch?v=yWegOpCcaXo

Klasa artystyczna: https://www.youtube.com/watch?v=xRKXCZLz78o

Technik reklamy: https://www.youtube.com/watch?v=47ZncV8ZZJ0

Technik handlowiec: https://www.youtube.com/watch?v=JTJB9OKAA5w

Technik ekonomista: https://www.youtube.com/watch?v=Y–scyNfLkc

Technik rachunkowości: https://www.youtube.com/watch?v=WHsHuZne_hI

Technik informatyk: https://www.youtube.com/watch?v=WBoOgMmhalk

#

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
PLAKAT Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ na rok szkolny 2021/2022

link do szkoły: WWW.FACEBOOK.COM/PCEZ.SWIDNIK – tam znajdują się filmiki o zawodach, w których szkoła uczy.

#

Kliknij na zdjęcie, aby przeczytać
Kliknij na zdjęcie, aby przeczytać o ofercie edukacyjnej

#

#

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne
W związku z tym, że ósmoklasiści wkrótce staną przed wyborem swojej dalszej drogi edukacyjnej, chcielibyśmy zaprezentować ofertę Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie, jako jedną z alternatyw kolejnego etapu kształcenia. Sytuacja epidemiczna niestety nie ułatwia wzajemnych kontaktów, dlatego bylibyśmy niezwykle wdzięczni, gdybyście Państwo zechcieli informacje na temat naszego liceum przekazać uczniom. Czulibyśmy się wyróżnieni, gdyby absolwenci Państwa szkoły chcieli kontynuować przygodę z edukacją właśnie u nas. Naszą propozycję kierujemy do młodzieży z całej Polski, zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowości.

#

UCZNIU KLASY ÓSMEJ !!!
Jeśli zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej zapraszamy, do Zespołu Szkół Odzieżowo Włókienniczych w Lublinie na ul. Lwowską 11.
Jesteś osobą kreatywną, otwartą na zmiany? Interesujesz się modą, projektowaniem odzieży i kreowaniem wizerunku? Czy Twoją pasją jest fryzjerstwo, śledzisz najnowsze trendy w wizażu i stylizacji włosów? A może należysz do sympatyków fotografii i grafiki, chcesz tworzyć profesjonalne sesje i edytować zdjęcia?

Z nami zyskasz zawody z przyszłością!

 • Technik stylista → nowy zawód
 • Technik przemysłu mody
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik fotografii i multimediów
 • Fryzjer
 • Fotograf

Więcej na temat rekrutacji znajdziecie w zakładce „rekrutacja” na stronie naszej szkoły: zsow.lublin.pl/rekrutacja/
Zapraszamy Was na stronę internetową szkoły: zsow.lublin.pl/ oraz szkolnego Facebooka: www.facebook.com/zsowlublin/
ZAPRASZAMY !
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta
ul. Lwowska 11,  20-128 Lublin,  tel. (81) 53 241 16,  poczta@zsow.lublin.eu

#

ZAPROSZENIE – Dzień Otwartych Drzwi on-line VI LO Lublin.
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie zaprasza ósmoklasistów na Dzień Otwartych Drzwi on-line, który odbędzie się 25 marca 2021r. w godzinach 11:00 – 14:00.
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986

#

27 LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie – informacja dotycząca proponowanych klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022. Proponowane klasy to:

 • Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Klasa mundurowa ze specjalnością obrona terytorialna
 • Klasa wojskowa z podstawami ratownictwa
 • oraz NOWOŚĆ Klasa detektywistyczna

#

Dla uczniów wykazujących zainteresowania plastyczne – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie – propozycja nauki w liceum

Informacja o możliwości skorzystania z konsultacji online prowadzonych przez nauczyciela rysunku i malarstwa p. Łukasza Głowackiego (konsultacje@lpnaleczow.com) oraz uczniów PLSP w Nałęczowie (szczegóły kontaktu na stronie szkoły, w zakładce „rekrutacja” https://lpnaleczow.com/rekrutacja/konsultacje). Wszystkie informacje kierowane do kandydatów do szkoły znajdują się na stronie internetowej PLSP w Nałęczowie w aktualnościach (https://lpnaleczow.com/aktualnosci)oraz w zakładce „rekrutacja” (https://lpnaleczow.com/rekrutacja).
W przypadku pytań możliwy jest kontakt z pracownikami sekretariatu szkoły (81 501 45 54, sekretariat@lpnaleczow.com). Wychowawcy pracujący w internacie szkolnym PLSP w Nałęczowie, chętnie udzielą informacji dotyczących szkolnego internatu (664 109 853, internat@lpnaleczow.com).

#

Plakaty rekrutacyjne do Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie