Co to jest OK?

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

• nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,

• uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

Znalezione obrazy dla zapytania ocenianie kształtujące

OK publikacje CEO