CEL dla szkoły

C E L :

Uczeń jest świadomym uczestnikiem lekcji.

K R Y T E R I A:

Uczeń zna cele lekcji.

Nauczyciel wraz z uczniami monitoruje realizację celów.

Nauczyciel uzyskuje informacje od uczniów w jakim stopniu osiągnęli cel.