Podziękowanie dla Rady Rodziców SP 20

Składamy serdeczne podziękowania  Radzie Rodziców, której zaangażowanie wspiera sprawną i skuteczną działalność świetlicy.

Dzięki Radzie świetlica szkolna mogła kupić nowe gry, artykuły papiernicze i różne ozdoby, dzięki czemu prace uczniów są ciekawsze i barwniejsze.

Nauczyciele świetlicy.