Współpraca z 2 Lubelską Brygadą Terytorialną

Nasza szkoła nawiązała współpracę z 2 Lubelską Brygadą Terytorialną. Celem tej inicjatywy jest wykształcenie u naszych uczniów prawidłowych postaw patriotycznych oraz przeszkolenie z podstaw strzelania. We wrześniu nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa p. Izabela Krawczyk zaprosiła żołnierzy, aby w ramach zajęć  przeprowadzili warsztaty z podstaw strzelania oraz bezpiecznego posługiwania się bronią.

Spotkanie rozpoczęło się od części teoretycznej, w której pokazano budowę broni UKM- 2000P ora MSBS GROT, zapoznano z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią oraz  prawidłową postawą strzelecką. Dalsza część spotkania to były zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie sprawdzali, czy broń jest bezpieczna, rozkładali i składali jej poszczególne elementy, zgrywali przyrządy celownicze, przyjmowali prawidłową postawę strzelecką i oddawali strzał do tarczy.

Zajęcia były prowadzone w niezwykle przystępny i profesjonalny sposób , nawet pani Iza przystąpiła do rozbierania i składania broni oraz oddała strzał do tarczy. Zajęcia bardzo się uczniom podobały.

autor: p. I.Krawczyk

FOTOGALERIA