Test diagnostyczny z historii

Dnia 10 października 2023r. uczniowie klas ósmych naszej szkoły pisali w ramach pilotażu  egzaminu ósmoklasisty – test diagnostyczny z historii – zadania zamknięte oraz zadania otwarte. Na rozwiązanie testu online uczniowie mieli 90 minut. Test przygotowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

Należało wykazać się umiejętnościami:

  • krytycznej analizy informacji uzyskanych z różnych źródeł,
  • wnioskowania,
  • przedstawiania argumentów uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych,
  • umieszczania procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie (tj. kojarzenia ich z właściwymi okresami, porządkowania w kolejności chronologicznej, natomiast w mniejszym stopniu – przypisywania im konkretnych dat rocznych lub dziennych).

W bieżącym roku szkolnym uczniowie piszą egzamin ósmoklasisty tylko z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

FOTOGALERIA