Podziękowanie dla Rady Rodziców SP20

Bardzo dziękujemy naszym Uczniom i Radzie Rodziców za życzenia i słodki poczęstunek z okazji Święta Edukacji Narodowej – grono pedagogiczne.