Projekt – Szkolny Budżet Obywatelski

Nasza szkoła ponownie została zakwalifikowana do udziału w projekcie Szkolny Budżet Obywatelski realizowanym w ramach inicjatywy bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej ze środków Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. W ramach SBO placówka zyskuje 4000 zł na realizację wspólnie wybranych pomysłów.

Szkolne Budżety Obywatelskie pomagają rozwijać samorządność uczniowską, budować demokrację szkolną, poczucie sprawczości, realnego wpływu na zmiany. Współpraca dzieci, młodzieży i dorosłych może pomóc zidentyfikować faktyczne potrzeby, odkryć istniejące zasoby, wzmacniać relacje, budować więzi.

 SBO to dawka wiedzy o szkolnych finansach, niezwykła lekcja Wiedzy o Społeczeństwie, nauka przedsiębiorczości. Uczniowie i uczennice, którzy współdecydują o szkole w większym stopniu identyfikują się z jej przestrzenią i mają poczucie współodpowiedzialności za nią. Każda szkoła wypracowuje swój własny regulamin, projekty, sposób wyboru inicjatyw, ich realizacji.

Rozpoczynamy działania promujące samorządność uczniowską w naszej szkole ! Podczas godzin wychowawczych nauczyciele przeprowadzą lekcję generowania pomysłów do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania pomysłów. Ty też możesz zmienić naszą szkołę!

Koordynator projektu
Bartłomiej Żuraw