Konkurs przyrodniczo fotograficzny

KONKURS PRZYRODNICZO FOTOGRAFICZNY

Z okazji obchodzonego 10 października Światowego Święta Drzewa

Zadanie:

1.       Wykonanie kreatywnej fotografii na której głównym motywem jest drzewo / drzewa.

2.       Napisanie krótkiej informacji dlaczego drzewa są dla nas ważne.

Cel:

1.       wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów

2.       zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska

3.       popularyzacja fotografii jako narzędzia edukacji

Zasady :

1.       Do konkursu można zgłosić jedną fotografię

2.       Do fotografii załączyć opis na oddzielnej kartce

3.       Fotografia ma mieć format 13 x 18 (format dostępny np. w foto budce Rossmann)

4.       Prace składamy do organizatorów do dnia 2 października 2023 r w sali 41.

5.       Organizatorem konkursu jest p. Beata Surtel wraz z SU

Wyłonienie laureatów i wystawa

1.       Z otrzymanych prac zostanie wyłonionych 3 laureatów

2.       Wszystkie prace zostaną wywieszone na tablicy, która będzie znajdowała się w holu szkoły.

3.       Pracę będzie można oglądać przez tydzień.

4.       Autorzy prac wezmą udział w wernisażu.

autor: p. B. Surtel