II edycja projektu „Uczeń i Uczennica Przyszłości”

Nasza szkoła bierze udział w II edycji projektu
„Uczeń i Uczennica Przyszłości” oraz konkursu „Lublin – moje miasto przyszłości”.

W projekcie kontynuowane są działania wspierające rozwój kwalifikacji technicznych uczniów i uczennic lubelskich szkół podstawowych oraz ich nauczycieli, przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Łączenie kreatywnego myślenia i wykorzystywania nowoczesnych technologii, a przy tym trening umiejętności interpersonalnych podczas pracy w grupie to umiejętności, które przydadzą się nie tylko w szkole, ale także w przyszłym życiu zawodowym.

Celem inicjatywy jest również zapoznanie uczestników i uczestniczek z technologicznym i gospodarczym potencjałem Lublina jako miasta wpisującego się w ideę smart city.

Projekt obejmuje szereg aktywności skierowanych do młodzieży i nauczycieli. Wśród nich są: szkolenie z autoprezentacji wraz z wizytą w studio multimedialnym Politechniki Lubelskiej, warsztaty dla nauczycieli z zakresu prowadzenia projektu badawczego i pracy z młodzieżą oraz utrwalania wiedzy z druku 3D prowadzone przez Spice Gears Academy we współpracy z Instytutem Aktywizacji i Rozwoju Społecznego. Odbędą się również wizyty w
lubelskich firmach wykorzystujących zaawansowane technologie oraz warsztaty z wystąpień publicznych prowadzone przez Szkołę Doktorską
KUL.

Dodatkową aktywnością jest konkurs „Lublin – moje miast przyszłości”, w ramach którego szkolne zespoły konkursowe rywalizują o środki na stworzenie lub doposażenie pracowni/laboratoriów zlokalizowanych w zwycięskich placówkach. Ich zadaniem jest stworzenia prac przedstawiających wizję rozwoju Lublina jako miasta przyszłości. Przy ich tworzeniu uczniowie i uczennice wykorzystają technologie takie jak m.in.: drukarki 3D, mikrokontrolery
oraz stacje lutownicze i sprzęt audiowizualny.

Więcej szczegółów, a także Regulamin Konkursu znajduje się na stronie: https://przedsiebiorczy.lublin.eu/uczen-przyszlosci/