XII Międzyszkolny Konkurs – „Mały ratownik w akcji”

Uczennice klasy 8c: Wiktoria Kuleszow, Laura Wójciak, Agata Węgorska, Wiktoria Sidorska, brały udział w XII Międzyszkolnym Konkursie dla uczniów szkół podstawowych miasta Lublin i powiatu lubelskiego „Mały ratownik w akcji”. Celem konkursu było uświadomienie potrzeby nauki udzielania pierwszej pomocy już od najmłodszych lat oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej podejmowanych czynności ratowniczych. Uczennice wykazały się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

autor: p. Izabela Krawczyk