Historia pisma  – zajęcia biblioteczne w filii nr 5 MBP

18 maja 2023 r. uczniowie po raz ostatni w tym roku szkolnym wybrali się pod opieką Pana Marka Gągoli i Pani Moniki Durskiej-Sasik do zaprzyjaźnionej z naszą szkołą filii nr 5 MBP mieszczącej się przy ulicy Krochmalnej 13. Pani Zuzanna Kaczorowska przygotowała dla klasy 6A krótki wykład na temat historii pisma oraz starożytnych i średniowiecznych bibliotek. Określenia takie jak: pismo klinowe, hieroglify, znaki chińskie, papirus, pergamin, czy skryptoria nie powinny być już obce uczniom starszych klas. Po prezentacji uczniowie szyfrowali słowa związane z pisaniem, a także próbowali przeczytać ze zrozumieniem ciąg liter, który po zastosowaniu we właściwym momencie pauzy okazał się zdaniem.

Podsumowując, w bieżącym roku szkolnym odbyło się siedem wyjść do dwóch filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Uczniowie klasy 2A mieli okazję odwiedzić Bibliotekę na Poziomie (filia nr 40 MBP), natomiast uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych byli uczestnikami angażujących zajęć bibliotecznych w filii nr 5 MBP.

Wszystkich uczniów naszej szkoły gorąco zachęcam do odwiedzania miejskich bibliotek w wakacje.

Tekst i zdjęcia: Monika Durska-Sasik