Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

„Jak nie czytam, jak czytam”

Uczniowie naszej szkoły zdecydowali się wziąć udział w ogólnopolskiej akcji, która odbędzie się w środę 7 czerwca o godz. 10.00.

„Jak nie czytam, jak czytam” jest ogólnopolską akcją skierowaną do wszystkich bibliotek i mającą na celu przede wszystkim budowę pozytywnego wizerunku czytania. „Sprawienie, by książka w szkole nie kojarzyła się z obowiązkową lekturą, lecz z czymś przyjemnym, ze spokojem, z wolnym czasem i rozrywką”, jak piszą na łamach „Biblioteki w szkole” (4/2023) organizatorzy przedsięwzięcia.

Ponadto ważnym aspektem akcji jest „upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodszego pokolenia.”  Oczywiście istotną rolę w realizacji powyższych celów pełnią biblioteki zarówno szkolne, jak i publiczne, tym bardziej ważne wydaje się podkreślenie ich roli w edukacji czytelniczej.

W naszej szkole w akcję postanowili się włączyć uczniowie z klasy 3A. Hołdując założeniom, że nikogo nie zmuszamy do czytania, a spotkanie ma przebiegać w miłej, relaksującej atmosferze, postanowiłam wraz z wychowawcą klasy Panią Jolą Szydłowską, że miejscem akcji uczynimy Park Ludowy. Zaopatrzeni w koce, przekąski oraz ulubione książki, będziemy oddawać się wspólnej lekturze  na łonie przyrody. Nie mogę się doczekać. A wy?

Tekst: Monika Durska-Sasik