Wojewódzki Konkurs Dla Młodych Konsumentów „KUPUJĘ-DECYDUJĘ” – Edycja II – PRAWA KONSUMENTA

Zapraszamy uczniów lubelskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Dla Młodych Konsumentów „KUPUJĘ-DECYDUJĘ!”.
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublina, Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, LSCDN, Ligi Ochrony Przyrody.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas IV-VIII województwa lubelskiego, którzy przygotują filmowe prace konkursowe (około 120s) prezentujące odpowiedzialne i przemyślane wybory konsumenckie mające wpływ na nasze życie i stan naszej planety.

Tym razem skupiamy się na znajomości praw konsumenckich i ich promocją!

Termin nadsyłania prac konkursowych – 28 maja 2023 r.

 Prace można przesyłać na dwa sposoby:

– w postaci linku do filmu lub pliku mp4 na adres: konkurssp20@gmail.com  

w tytule e-maila należy zapisać: Kupuję-Decyduję! praca konkursowa, a w treści e-maila: imię i nazwisko ucznia/uczniów, klasa, tytuł pracy, szkoła, miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela/rodzica wspierającego ucznia, telefon i e-mail kontaktowy,

– na pendrive (nośnik nie będzie zwracany uczestnikom konkursu). Nośnik należy włożyć do koperty A4 lub A5 i opisać wg schematu (imię i nazwisko ucznia/uczniów, klasa, tytuł pracy, szkoła, miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela/rodzica wspierającego ucznia, telefon i e-mail kontaktowy). Adres: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin.

Zapraszamy organizatorzy!