Misterium Wielkanocne w naszej Szkole

Misterium paschalne – nazwa centralnego dla wiary chrześcijańskiej wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wydarzenie, które miało miejsce w Jerozolimie u początków naszej ery rozumiane jest przez Kościół jako zbawcze – jako zwieńczenie historii zbawienia.

5 kwietnia 2023 w naszej Szkole odbyło się przedstawienie „Misterium Wielkanocne”, które było przybliżeniem wydarzeń związanych z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, wzbudzające szacunek wobec wiary i religii katolickiej, pobudziło do aktywności twórczej w zakresie uczestnictwa w uroczystościach religijnych oraz wskazało na wartości duchowe obchodzonych Świąt. 

Nad całością i przygotowaniem przedstawienia czuwała p. Ewa Jarymek, jak również układem tanecznym klasy 4a.

Tradycje wielkanocne zostały przygotowane przez klasę 3b i nauczycieli p. E.Jarymek i p. W.Filozof.

Prezentację multimedialną związaną ze świętami wielkanocnymi i śpiew przygotowała s. M.Boryca. Razem z siostrą śpiewała uczennica klasy 8b – Oliwia Zawiślak.

Podczas przedstawienia swój występ miała klasa 2a z utworem muzycznym „Miłość wśród ludzi”.

Dekoracja została przygotowana przez p. R.Jakubiak i p. B.Żurawia.

FOTOGALERIA Z MISTERIUM

Po zakończonym przedstawieniu zostały wręczone nagrody za udział w konkursie: „TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKANOCNE” w Polsce i na Ukrainie, organizowanym w czasie trwania rekolekcji w szkole. Konkurs zorganizowała
p. E.Jarymek. W konkursie zostali nagrodzeni uczniowie naszej Szkoły i uczniowie z Ukrainy.

Lista zwycięzców: Skrobucha Klaudia, Wołoszyn Laura, Kłyś Antoni, Tyszkiewicz Oliwia, Kobyłka Maria, Sprawka Iga, Kotarski Michał, Pikul Natalia, Zawiślak Oliwia, Kuleszow Wiktoria, Węgorska Agata, Sacharczuk Artem, Lewczenko Diana, Korolenko Maksym, Kowalczuk Maksym.

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Pani Dyrektor Kinga Ostrowska podziękowała uczniom i s. Monice Borycy za przygotowanie inscenizacji – „Misterium Męki Pańskiej w dzisiejszym świecie” i przedstawienie jej w Niedzielę Palmową (2 kwietnia) w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Lublinie.

autor: p. R.Jakubiak we współpracy z p. E.Jarymek