GIEŁDA TALENTÓW 2023

Samorząd Uczniowski zaprasza na „GIEŁDĘ TALENTÓW”

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas I-VIII, którzy są mieszkańcami Dzielnicy Za Cukrownią do udziału  w talent show Giełda Talentów.

Eliminacje do talent show odbędą się we wtorek 9 maja 2023 r.
Uczestnicy zgłaszają chęć wzięcia udziału w talent show składając właściwy wniosek do sekretariatu SP 20 (Załącznik nr 1) lub wysyłając drogą elektroniczną skan do opiekuna projektu (bzuraw@sp20.lublin.eu) w terminie do 8 maja 2023 r.

Przyjdź i pokaż swój Talent !