Kampania edukacyjna #Rozmawiaj#Reaguj

Wydział Oświaty i Wychowania przedstawia pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz plakaty w formacie pdf, w sprawie  kampanii edukacyjnej pt.:
„#Rozmawiaj#Reaguj”.