Zajęcia logopedyczne z „Aktywną tablicą”

„AKTYWNA TABLICA” NA ZAJĘCIACH LOGOPEDYCZNYCH
Na zajęciach logopedycznych też jest ciekawie!
Uczniowie ćwiczyli słuch fonematyczny dzięki programowi Logo PRO GOLD. Ciekawe ćwiczenia słuchowe, wykorzystujące mikrofon urozmaiciły zajęcia.
Na zajęciach wykorzystano TIK i sprzęt zakupiony w ramach programu „Aktywna Tablica”.

autor: p. M.Fraczek