Regał z książkami dla uczniów z Ukrainy. Стелаж із книжками для учнів з України.

Regał z książkami dla uczniów z Ukrainy.

Niemal od roku gościmy w naszej szkole uczniów z Ukrainy. Także grono nauczycielskie poszerzyło się o kilku nauczycieli z sąsiedniego państwa, którzy pomagają dzieciom odnaleźć się w polskiej rzeczywistości szkolnej. Przez ten czas biblioteka SP 20 zdołała się wzbogacić o całkiem pokaźny zbiór książek w języku ukraińskim. Dzięki darowiznom z Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin, Fundacji „Edukacja dla Demokracji” oraz anonimowym darczyńcom każdy uczeń z Ukrainy znajdzie coś dla siebie.

Początki kształtowania się księgozbioru były szybką odpowiedzią na potrzeby zwłaszcza najmłodszych czytelników, którzy z chęcią sięgali po wydrukowane opowiadania ukraińskie ze znanymi im, choć czarno-białymi, ilustracjami. Obecnie uczniowie klas I-III wypożyczają ukraińskie opowiadania, legendy, baśnie, wiersze, książki o dinozaurach i książki obrazkowe spośród niemal 90 pozycji. Uczniowie klas IV-VIII mogą z kolei czytać wszystkie części Harry’ego Pottera oraz kilkanaście innych powieści przygodowych, obyczajowych i fantastycznych ukraińskich pisarzy dla młodzieży. Ponadto dla zainteresowanych przeszłością naszego kraju oraz pogłębianiem wiedzy na temat ukraińskiej kultury dostępne są tytuły popularnonaukowe w zakresie historycznym.

W ukraińskojęzycznym księgozbiorze nie brakuje także słowników i pomocy dydaktycznych. Najmłodsi uczniowie mogą sięgnąć po fiszki – pierwsze słowa dla przedszkolaków oraz po obrazkowe słowniki ukraińsko-polskie dla dzieci. Starsi użytkownicy biblioteki wspomagają się praktycznymi słownikami językowymi. Szkoła zakupiła również kilkadziesiąt podręczników i ćwiczeń do nauki języka polskiego jako obcego.

Zbiór książek i materiałów dydaktycznych dla dzieci, nastolatków i nauczycieli ukraińskojęzycznych jest zatem pokaźny i liczy ponad 250 egzemplarzy. Najważniejszym aspektem opisanej biblioteczki jest jednak nie liczba, ale wartość utrzymywania kontaktu z ojczystym językiem i ukraińską kulturą poprzez literaturę. Zawsze bardzo mnie cieszy zapał i chęć do czytania, a tej nie brakuje zwłaszcza wśród najmłodszych czytelników z Ukrainy.

Tekst i zdjęcia: Monika Durska-Sasik

Стелаж із книжками для учнів з України.

Вже майже рік ми приймаємо в нашій школі учнів з України. Викладацький склад також розширився, включивши кілька вчителів із сусідньої країни, які допомагають дітям віднайти себе у повсякденній реальності польської школи. За цей час бібліотека початкової школи № 20 встигла збагатитися досить великою колекцією книг українською мовою. Завдяки пожертвам Центру міжнародного співробітництва мерії міста Любліна, Фонду «Освіта для демократії» та анонімних донорів кожен учень з України знайде щось для себе.

Початки формування книжкової колекції були швидкою відповіддю на потреби особливо наймолодших читачів, які охоче тягнулися до друкованих українських оповідань з відомими, хоча й чорно-білими, ілюстраціями. Тепер учні І-ІІІ класів позичають українські оповідання, легенди, казки, вірші, книги про динозаврів та книжки-картинки з-поміж майже 90 найменувань. Учні IV-VIII класів своєю чергою можуть прочитати всі частини «Гаррі Поттера» і понад десяток пригодницьких, соціально-побутових романів та книг фентезі авторства українських молодіжних письменників. Крім того, для тих, хто цікавиться минулим нашої країни та поглиблює знання про українську культуру, доступні науково-популярні книги з галузі історії.

Серед україномовних позицій також не бракує словників і навчальних посібників. Наймолодші школярі можуть ознайомитися з картками, на яких вони прочитають перші слова для дошкільнят, а також з українсько-польськими словниками-картинками для дітей. Старші користувачі бібліотеки можуть скористатися практичними мовними словниками. Також школа придбала кілька десятків підручників та вправ для вивчення польської мови як іноземної.

Тому колекція книг і методичних матеріалів для дітей, підлітків та україномовних вчителів істотна і налічує понад 250 примірників. Найважливішим аспектом описаної бібліотеки, однак, є не кількість, а цінність збереження контакту з рідною мовою та українською культурою через літературу. Я завжди дуже задоволена ентузіазмом і готовністю читати, і цього не бракує, особливо серед наймолодших читачів з України.

Текст і фотографії: Моніка Дурська-Сасік