Projekt Misja PIENIĄDZE z Narodowym Bankiem Polskim

Od 2023-02-06 do 2023-05-20 w naszej szkole w klasie 7b będzie realizowany Projekt Misja PIENIĄDZE z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem  głównym jest  –  Rozwój świadomości finansowej wśród ok. 450 uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

Zaś celami szczegółowymi są:

 1. U uczniów nastąpi wzrost wiedzy na temat zasad planowania budżetu domowego

2. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat sposobów skutecznego oszczędzania pieniędzy i bezpiecznego ich pożyczania.

3. Uczniowie zbiorą informację na temat roli banku centralnego i banków komercyjnych, rozwiną zainteresowania światem finansów.

4. Nauczyciele zdobędą kompetencje i doświadczenie potrzebne do prowadzenia edukacji finansowej uczniów szkół podstawowych.

Dlaczego taki projekt w czasie lekcji matematyki ?

Edukacja finansowa wiąże się z zadaniami przewidzianymi do realizacji w procesie kształcenia uczniów szkoły podstawowej zapisanymi w podstawie programowej. Wśród celów kształcenia znajduje się zapis: …wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat (preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego dla SP, pkt 6 i 8).

Podjęcie edukacji finansowej na lekcjach matematyki wpisuje się w jedną z zasad skutecznego jej nauczania – osadzenia realizowanych treści w kontekście praktycznym” (Podstawa Programowa pkt XII), a także wpisuje się w realizację kompetencji kluczowych (inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje obywatelskie.

Treści realizowane na zajęciach z uczniami w ramach projektu to:

➢ Pieniądze w domu, gospodarowanie budżetem domowym.

➢ Bank i jego rola.

➢ Dobry zwyczaj mądrze pożyczaj.

➢ Dbaj o swoje pieniądze.

Koordynator projektu Beata Frączek – nauczyciel matematyki