Podsumowanie II edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich

Podsumowanie II edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich

23 lutego w Galerii Labirynt odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję Szkolnych Budżetów Obywatelskich (SBO), z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek Szkolnych Zespołów Roboczych oraz dyrekcji szkół. Wydarzenie było okazją do podziękowania placówkom za zaangażowanie w cały proces.

Cenne doświadczenia! Sieć współpracy! Szkolna partycypacja! To tylko cześć efektów II edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich!

Niezwykłym zaskoczeniem było otrzymanie z rąk zastępcy prezydenta Miasta Lublin – Pani Beaty Stepaniuk – Kuśmierzak wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w realizację Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie otrzymała tytuł: „STACJA PATRYCYPACJA”.

Szkolne Budżety Obywatelskie to działanie podjęte w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Dziękujemy za zaangażowanie całej społeczności SP 20 !

autor: p. B.Żuraw