Jerzy Nowosielski – nowoczesny malarz ikon.

Jerzy Nowosielski przez całe życie w swojej artystycznej twórczości poruszał się między malarstwem sakralnym a kobiecym aktem. Jako jeden z patronów 2023 roku stanowi dobry przykład na pokazanie przenikania się wpływu kultury wschodu i zachodu na jego prace. Jako grekokatolik żywo zainteresowany malarstwem ikonowym, a z drugiej strony zainspirowany europejską sztuką XX wieku, tworzył zarówno polichromie i malowidła zdobiące kościoły i cerkwie, jak i obrazy wśród których najpopularniejszym motywem są pejzaże, portrety i akty. Przykłady każdego z wymienionych obrazów wraz z rozszerzonym biogramem można obejrzeć na wystawie, która znajduję się na I piętrze korytarza po lewej stronie biblioteki.

Tekst, zdjęcia, przygotowanie wystawy: Monika Durska-Sasik