Kryptologia, szyfry i matematyka w życiu codziennym

Uczniowie klasy VIb kolejny raz spotkali się na zajęciach w ramach projektu BYĆ JAK IGNACY. Dzisiejszą projektową lekcję poprowadziła pani Monika Rudzińska, nauczycielka matematyki. Uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi szyfrowania informacji, poznali dokonania wybitnych kryptologów: Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego i Mariana Rejewskiego. Ćwiczono kodowanie za  pomocą Szyfru Cezara i Kodu Morsea. Zajęcia dostarczyły uczniom nowej wiedzy i umiejętności, z niecierpliwością czekają na kolejny etap projektu.

Learning is fun! 🥴😉😀

Katarzyna Markowska – koordynator projektu