TURNIEJ KLAS PROFILOWANYCH

TURNIEJ KLAS PROFILOWANYCH

W dniu 1 grudnia 2022 w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie zorganizowany został turniej klas profilowanych. Był to swoisty sprawdzian umiejętności naszych uczniów, którzy od początku roku uczęszczają na zajęcia sportowe w ramach  wspomnianych klas profilowanych.

Turniej został uroczyście otwarty przez Panią dyrektor Kingę Ostrowską, która obserwowała zmagania do samego końca.

Rywalizacja odbywała się w formule ogólnorozwojowych konkurencji takich jak przeciąganie liny, walka o piłkę. Ostatnim elementem była walka sumo, która w tej grupie wiekowej dostarczyła największych emocji.

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali udekorowani przez zaproszonych gości pamiątkowymi medalami, dyplomami oraz koszulkami.  Zdrowa, sportowa atmosfera oraz uśmiechnięte twarze dzieci to chyba najlepszy dowód na to, że turniej klas profilowanych powinien stać się w naszej szkole coroczną tradycją!

Zawody zostały rozegrane dzięki środkom finansowym Gminy Lublin. Serdecznie dziękujemy!

FOTOGALERIA Z TURNIEJU