ARDUINO, sterujemy diodą led

18 listopada 2022 w klasach 8a i 8c odbyły się lekcje informatyki na temat: „ARDUINO – sterujemy diodą led”. W czasie trwania lekcji został wykorzystany ZESTAW KONSTRUKCYJNY Z MIKROKONTROLEREM – BE CREO, którego zakup został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, będącym inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Działania w ramach projektu zmierzają do rozwoju innowacyjności i kompetencji przyszłości – kreatywnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas trwania lekcji, zrealizowane zostały następujące treści nauczania:

1. Co to jest projekt ARDUINO?

2. Jak działa MIKROKONTROLER i jak zaprogramować Arduino za pomocą komputera?

3. Uczniowie powtórzyli, jak działa dioda LED oraz jak ją podłączyć do Arduino?

4. Uczniowie utrwalili pojęcia programistyczne: program, algorytm, sterowanie, pętla.

5. Uczniowie zbudowali układ elektroniczny.

Uczniowie wykonali zadanie polegające na podpięciu diody LED do nowego, wybranego przez nich pionu, przypisaniu do w programie za pomocą polecenia i sprawdzeniu, że dioda będzie migać.

autor wpisu: p. R.Jakubiak