Adwentowy Konkurs Matematyczny

Drodzy uczniowie klas 4 -7 nauczyciele matematyki zapraszają do udziału w Adwentowym Konkursie Matematycznym. Każdego dnia począwszy od 28 listopada będzie się odkrywało zadanie do rozwiązania (link podany będzie na e dzienniku). Zdania rozwiązujecie w domu od poniedziałku do piątku, a w sobotę i niedzielę odpoczywacie. Rozwiązania zadań przynosicie do nauczyciela matematyki (p. Moniki Rudzińskiej lub do p. Beaty Frączek). Zadania rozwiązujemy do 22 grudnia 2022r. Podsumowanie konkursu odbędzie się w pierwszym tygodniu stycznia 2023r. Uczniowie, którzy rozwiążą poprawnie najwięcej zadań w określonym czasie zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami oraz ocenami z przedmiotu.

Klasa 4:

Klasa 5:

Klasa 6:

Klasa 7: